Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim


Porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim

W piątek, 21 kwietnia, zostało podpisane porozumienie o współpracy między Miastem Stołecznym Warszawą i Uniwersytetem Warszawskim. Celem porozumienia jest przede wszystkim wymiana wiedzy i doświadczeń służąca podnoszeniu jakości życia w mieście.

 

 

Porozumienie jest deklaracją woli współpracy na partnerskich zasadach, ale też potwierdzeniem wartości poprzednich dokonań i chęci kontynuowania działań na rzecz Warszawy. Otwiera drogę do kolejnych kontaktów i wspólnych projektów badawczych. Takie kontakty są korzystne dla obu stron - Warszawa jest bardzo dobrym miejscem do różnych badań, z kolei miasto zyskuje rozwiązania oparte na metodach naukowych i uwzględniających aktualne trendy w danej dziedzinie nauki. A co najważniejsze - zyskują na tym mieszkańcy.

– Zawsze byliśmy otwarci na współpracę z uczelniami i naukowcami. Angażowanie potencjału warszawskiego sektora nauki do podnoszenia jakości życia w mieście uważam za niezwykle ważne – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy podczas podpisywania porozumienia.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie wspierania procesu programowania, realizacji i monitorowania zintegrowanej polityki społecznej, rozwoju gospodarczego i planowania przestrzennego. Współpraca dotyczy w szczególności dziedzin objętych Strategią Warszawa 2030, Społeczną Strategią Warszawy oraz Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego, w skali miasta i obszaru metropolitalnego Warszawy.

Współpraca będzie odbywać się w następujących formach:

wspólne konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia, prezentacje, pokazy, wykłady,
udział w komisjach, zespołach doradczych,
wspólne badania i analizy,
przekazywanie danych, rezultatów badań i analiz, w tym udostępnianie treści prac dyplomowych o tematyce związanej z Warszawą,
ujmowanie zagadnień istotnych dla realizacji zadań m.st. Warszawy w procesie dydaktycznym, między innymi przy tworzeniu tematów prac dyplomowych,
praktyki studenckie i absolwenckie, wolontariat w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy,
wspólne działania promocyjne i informacyjne wydarzeń organizowanych w związku z realizacją Porozumienia.
Porozumienie dotyczy współpracy na okres 10 lat z możliwością przedłużenia.

Współpraca miasta z Uniwersytetem Warszawskim
Warszawa wspiera zainteresowanie miastem jako przedmiotem badań szczególnie wśród studentów i młodych badaczy. Służy temu m.in. konkurs Dyplomy dla Warszawy - konkurs Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy. Z roku na rok odnotowuje się wzrost liczby prac dyplomowych poświęconych Warszawie. Na rok  2016 zidentyfikowano ich 120, z czego 58 to prace obronione na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie trwa druga edycja, która zostanie rozstrzygnięta w czerwcu. Organizatorem konkursu jest Muzeum Warszawy.

Co roku miasto współpracuje z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu, zapraszając grupy studentów do realizacji badań na tematy związane z Warszawą. Jedno z takich przykładowych badań zrealizowanych w ostatnim czasie dotyczyło roli ławki w przestrzeni i społeczności Warszawy. Szereg biur i jednostek miejskich będzie mogło wyniki tych badań wykorzystać w swoich działaniach. Poprzednie badania zrealizowane wspólnie z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu dotyczyły uczestnictwa mieszkańców Warszawy w wydarzeniach lokalnych oraz warszawskich przestrzeni kreatywnych.

W Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego opracowany został projekt edukacyjny „Matematyka dla ciekawych świata” skierowany do uczniów warszawskich szkół, którego celem jest rozwijanie zainteresowań matematyką oraz jej zastosowaniami. Letnia Szkoła Fizyki i Letnia Szkoła Chemii, które powstały we współpracy z Wydziałem Fizyki i Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego to kolejne dobre przykłady innych działań popularyzujących nauki ścisłe. Oryginalna oferta dydaktyczna adresowana jest zarówno do uczniów jak i ich nauczycieli. Od lat ogromnym zainteresowanie warszawskich nauczycieli cieszy się wakacyjny cykl spotkań o nazwie Letni Uniwersytet Polonistów, organizowany wspólnie z Wydziałem Polonistyki UW.

W zeszłym roku akademickim w Warszawie studiowało prawie 250 tys. studentów, pracuje tu ok. 17 tys. nauczycieli akademickich. To grupa świadomych i wymagających użytkowników przestrzeni miejskiej. Warto, żeby tę przestrzeń wspólnie zagospodarowywać i o nią dbać. Współpraca między Urzędem m.st. Warszawy a Uniwersytetem Warszawskim w zakresie zagadnień przestrzennych ma na celu zaakcentowanie, uczytelnienie i uatrakcyjnienie zespołów kampusów uczelni w przestrzeni miasta. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego będzie doradzać uczelni w sprawach dotyczących zagospodarowania w kontekście obowiązujących i sporządzanych dokumentów planistycznych oraz realizacji zapisów nowej strategii rozwoju Warszawy.

Strategia rozwoju Warszawy do 2030 roku
Intensywna i wielokierunkowa współpraca Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju z ekspertami Uniwersytetu Warszawskiego przy pracach nad Strategią Warszawa2030 wskazuje na potrzebę i miejsce dla analiz i pomysłów pracowników naukowych w działaniach rozwojowych podejmowanych przez urząd miasta. Jednym z efektów tej współpracy jest koncepcja wspólnego monitorowania uwarunkowań i trendów rozwojowych Warszawy. Zawarcie porozumienia ułatwi nawiązanie i koordynację współpracy z różnymi wydziałami i instytutami Uniwersytetu.

 

Fot. R. Motyl


Komentarze

Podobne informacje

[VIDEO] Ekologiczne rekordy podczas Warszawskich Dni Recyklingu

[VIDEO] Ekologiczne rekordy podczas Warszawskich Dni Recyklingu

2017-05-22 07:25:21

Podczas Warszawskich Dni Recyklingu, jakie 13 maja odbyły się w każdej dzielnicy mieszkańcy otrzymali sadzonki roślin (krzewów, kwiatów, ziół) w zamian za przyniesione odpady: „elektrośmieci”, plastik, metal, papier, szkło, baterie.


[VIDEO] W 2020 r. na świecie będzie brakowało 1 mln programistów. Bootcampy to innowacyjny i ultraszybki sposób na rozpoczęcie pracy w branży

[VIDEO] W 2020 r. na świecie będzie brakowało 1 mln programistów. Bootcampy to innowacyjny i ultraszybki sposób na rozpoczęcie pracy w branży

2017-05-20 17:01:05

Z badania przeprowadzonego przez specjalistów z infoShare Academy wynika, że w 2020 roku na całym świecie będzie brakowało ok. 1 mln programistów. Zapotrzebowanie na pracowników z branży IT jest tak duże, że od paru lat można zaobserwować dynamiczny rozwój bootcampów, czyli szkół, w których prowadzi się szybkie, skondensowane kursy programowania.


Wizyta w Pałacu Prezydenckim na zakończenie gimnazjum

Wizyta w Pałacu Prezydenckim na zakończenie gimnazjum

2017-05-17 12:57:22

Uczniowie trzeciej klasy Gimnazjum nr 56 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” w Warszawie podczas zwiedzania Pałacu Prezydenckiego spotkali się z Panią Prezydentową.


Pilotażowy program dla klas mundurowych. Placówki mogą kierować swoje zgłoszenia do 18 maja br.

Pilotażowy program dla klas mundurowych. Placówki mogą kierować swoje zgłoszenia do 18 maja br.

2017-05-11 13:57:22

Rusza pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe, opracowany w Ministerstwie Obrony Narodowej. Zainteresowane udziałem w programie placówki oświatowe mogą zgłaszać się do 18 maja br.


Start zapisów do szkół ponadgimnazjalnych

Start zapisów do szkół ponadgimnazjalnych

2017-05-08 06:35:20

W poniedziałek, 8 maja, rozpoczynają się zapisy do liceów, techników i szkół branżowych. W Warszawie 13 tys. gimnazjalistów stanie przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia.


Świadomość finansowa - słaby punkt młodych Polaków

Świadomość finansowa - słaby punkt młodych Polaków

2017-04-26 12:19:59

Dla ponad 567 tys. młodych osób (18-34 lata) pierwsze poważne decyzje finansowe skończyły się problemami, które mogą istotnie rzutować na całą resztę ich życia - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Osoby te mają już 4,6 mld zaległych długów pozakredytowych. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w kredytach, gdzie z kolei co ósmy 18-24 latek posiadający kredyt nie radzi sobie z jego spłatą. Jak wynika z badania „Życie finansowe młodych Polaków” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych we współpracy z BIG InfoMonitor, większość Polaków wkraczających w dorosłość w swym młodzieńczym optymizmie bagatelizuje zagrożenia, trzyma się tradycyjnych wzorców, popełnia błędy poprzednich pokoleń i nie nadąża za wyzwaniami współczesności.


Rektorzy publicznych uczelni ekonomicznych w Pałacu Prezydenckim

Rektorzy publicznych uczelni ekonomicznych w Pałacu Prezydenckim

2017-04-21 11:37:22

O możliwych obszarach współpracy między Kancelarią Prezydenta RP a publicznymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce rozmawiał w czwartek prezydent Andrzej Duda z rektorami tych szkół wyższych.


Upraktycznianie kierunków studiów – sposób na pracownika idealnego?

Upraktycznianie kierunków studiów – sposób na pracownika idealnego?

2017-04-19 11:18:33

Siłą dobrze prosperującego biznesu są ludzie. Z tego względu dostęp do odpowiednio wykwalifikowanych kadr jest kluczowy dla inwestorów stojących przed wyborem destynacji biznesowej.  Coraz więcej firm korzysta z możliwości wykształcenia sobie pracowników, nawiązując współpracę z lokalnymi uczelniami.


Islandia: Do końca maja zapisy do bezpłatnej polskiej e-szkoły Libratus

Islandia: Do końca maja zapisy do bezpłatnej polskiej e-szkoły Libratus

2017-04-11 11:36:32

Na prośbę projektu edukacyjnego Polskie Szkoły Internetowe Libratus informujemy o ciekawym przedsięwzięciu, przydatnym zwłaszcza dla rodziców mieszkających poza Reykjavikiem. Trwają zapisy na kolejny rok szkolny w ramach programu "Libratus".


Warszawa: Karty ucznia - wybrane i nagrodzone

Warszawa: Karty ucznia - wybrane i nagrodzone

2017-04-11 08:29:55

Od września uczniowie podstawówek i gimnazjów w swoich kieszeniach i plecakach będą mieli bajecznie kolorowe karty ucznia – upoważniające ich do darmowych przejazdów komunikacją miejską. W Teatrze Lalka wybrano zwycięzców prac konkursowych.