Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim


Porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim

W piątek, 21 kwietnia, zostało podpisane porozumienie o współpracy między Miastem Stołecznym Warszawą i Uniwersytetem Warszawskim. Celem porozumienia jest przede wszystkim wymiana wiedzy i doświadczeń służąca podnoszeniu jakości życia w mieście.

 

 

Porozumienie jest deklaracją woli współpracy na partnerskich zasadach, ale też potwierdzeniem wartości poprzednich dokonań i chęci kontynuowania działań na rzecz Warszawy. Otwiera drogę do kolejnych kontaktów i wspólnych projektów badawczych. Takie kontakty są korzystne dla obu stron - Warszawa jest bardzo dobrym miejscem do różnych badań, z kolei miasto zyskuje rozwiązania oparte na metodach naukowych i uwzględniających aktualne trendy w danej dziedzinie nauki. A co najważniejsze - zyskują na tym mieszkańcy.

– Zawsze byliśmy otwarci na współpracę z uczelniami i naukowcami. Angażowanie potencjału warszawskiego sektora nauki do podnoszenia jakości życia w mieście uważam za niezwykle ważne – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy podczas podpisywania porozumienia.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie wspierania procesu programowania, realizacji i monitorowania zintegrowanej polityki społecznej, rozwoju gospodarczego i planowania przestrzennego. Współpraca dotyczy w szczególności dziedzin objętych Strategią Warszawa 2030, Społeczną Strategią Warszawy oraz Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego, w skali miasta i obszaru metropolitalnego Warszawy.

Współpraca będzie odbywać się w następujących formach:

wspólne konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia, prezentacje, pokazy, wykłady,
udział w komisjach, zespołach doradczych,
wspólne badania i analizy,
przekazywanie danych, rezultatów badań i analiz, w tym udostępnianie treści prac dyplomowych o tematyce związanej z Warszawą,
ujmowanie zagadnień istotnych dla realizacji zadań m.st. Warszawy w procesie dydaktycznym, między innymi przy tworzeniu tematów prac dyplomowych,
praktyki studenckie i absolwenckie, wolontariat w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy,
wspólne działania promocyjne i informacyjne wydarzeń organizowanych w związku z realizacją Porozumienia.
Porozumienie dotyczy współpracy na okres 10 lat z możliwością przedłużenia.

Współpraca miasta z Uniwersytetem Warszawskim
Warszawa wspiera zainteresowanie miastem jako przedmiotem badań szczególnie wśród studentów i młodych badaczy. Służy temu m.in. konkurs Dyplomy dla Warszawy - konkurs Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy. Z roku na rok odnotowuje się wzrost liczby prac dyplomowych poświęconych Warszawie. Na rok  2016 zidentyfikowano ich 120, z czego 58 to prace obronione na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie trwa druga edycja, która zostanie rozstrzygnięta w czerwcu. Organizatorem konkursu jest Muzeum Warszawy.

Co roku miasto współpracuje z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu, zapraszając grupy studentów do realizacji badań na tematy związane z Warszawą. Jedno z takich przykładowych badań zrealizowanych w ostatnim czasie dotyczyło roli ławki w przestrzeni i społeczności Warszawy. Szereg biur i jednostek miejskich będzie mogło wyniki tych badań wykorzystać w swoich działaniach. Poprzednie badania zrealizowane wspólnie z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu dotyczyły uczestnictwa mieszkańców Warszawy w wydarzeniach lokalnych oraz warszawskich przestrzeni kreatywnych.

W Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego opracowany został projekt edukacyjny „Matematyka dla ciekawych świata” skierowany do uczniów warszawskich szkół, którego celem jest rozwijanie zainteresowań matematyką oraz jej zastosowaniami. Letnia Szkoła Fizyki i Letnia Szkoła Chemii, które powstały we współpracy z Wydziałem Fizyki i Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego to kolejne dobre przykłady innych działań popularyzujących nauki ścisłe. Oryginalna oferta dydaktyczna adresowana jest zarówno do uczniów jak i ich nauczycieli. Od lat ogromnym zainteresowanie warszawskich nauczycieli cieszy się wakacyjny cykl spotkań o nazwie Letni Uniwersytet Polonistów, organizowany wspólnie z Wydziałem Polonistyki UW.

W zeszłym roku akademickim w Warszawie studiowało prawie 250 tys. studentów, pracuje tu ok. 17 tys. nauczycieli akademickich. To grupa świadomych i wymagających użytkowników przestrzeni miejskiej. Warto, żeby tę przestrzeń wspólnie zagospodarowywać i o nią dbać. Współpraca między Urzędem m.st. Warszawy a Uniwersytetem Warszawskim w zakresie zagadnień przestrzennych ma na celu zaakcentowanie, uczytelnienie i uatrakcyjnienie zespołów kampusów uczelni w przestrzeni miasta. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego będzie doradzać uczelni w sprawach dotyczących zagospodarowania w kontekście obowiązujących i sporządzanych dokumentów planistycznych oraz realizacji zapisów nowej strategii rozwoju Warszawy.

Strategia rozwoju Warszawy do 2030 roku
Intensywna i wielokierunkowa współpraca Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju z ekspertami Uniwersytetu Warszawskiego przy pracach nad Strategią Warszawa2030 wskazuje na potrzebę i miejsce dla analiz i pomysłów pracowników naukowych w działaniach rozwojowych podejmowanych przez urząd miasta. Jednym z efektów tej współpracy jest koncepcja wspólnego monitorowania uwarunkowań i trendów rozwojowych Warszawy. Zawarcie porozumienia ułatwi nawiązanie i koordynację współpracy z różnymi wydziałami i instytutami Uniwersytetu.

 

Fot. R. Motyl


Komentarze

Podobne informacje

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia – projekt w konsultacjach

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia – projekt w konsultacjach

2017-07-18 22:01:38

W poniedziałek, 17 lipca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5–letniego technikum oraz 2-letniej branżowej szkoły II stopnia.


Nowy budynek Centrum Nauki Kopernik nabrał kształtów!

Nowy budynek Centrum Nauki Kopernik nabrał kształtów!

2017-07-07 22:10:48

Zakończył się konkurs na koncepcję architektoniczną nowego budynku Kopernika – Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego. Zwycięski projekt przygotowała wrocławska pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o. o., kierowana przez Edzarda Schultza i Annę Stryszewską-Słońską.


XI Letnia Szkoła Fizyki – inauguracja z udziałem wiceministra edukacji

XI Letnia Szkoła Fizyki – inauguracja z udziałem wiceministra edukacji

2017-06-29 03:02:17

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył 26 czerwca br., w otwarciu Letniej Szkoły Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.


Egzamin gimnazjalny 2017 – znamy wyniki

Egzamin gimnazjalny 2017 – znamy wyniki

2017-06-16 14:33:51

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Przystąpiło do niego około 344 000 uczniów III klas gimnazjum.


Wyróżnienia dla stołecznych uczniów

Wyróżnienia dla stołecznych uczniów

2017-06-12 08:25:45

140 uczniów stołecznych szkół - laureatów olimpiad przedmiotowych i zawodowych otrzymało wyróżnienia od władz Warszawy. Aż 13 osób reprezentowało lub będzie reprezentować Polskę na zawodach międzynarodowych.


Świadectwa promocyjne dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

Świadectwa promocyjne dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

2017-06-07 22:00:38

W związku z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową, uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 będą podlegali promocji do klasy VII, a zatem otrzymają świadectwa promocyjne do klasy VII, a nie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.


Oświata domaga się rozmów ws. płac

Oświata domaga się rozmów ws. płac

2017-05-31 13:31:31

Rada Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność przyjęła stanowisko ws. wynagrodzeń nauczycieli, krytycznie odnosząc się do propozycji MEN, mówiącej o 15 proc. wzroście płac w ciągu trzech lat. Rada oczekuje podjęcia bezzwłocznych rozmów na temat podwyżek płac z Premier RP.


[VIDEO] Ekologiczne rekordy podczas Warszawskich Dni Recyklingu

[VIDEO] Ekologiczne rekordy podczas Warszawskich Dni Recyklingu

2017-05-22 07:25:21

Podczas Warszawskich Dni Recyklingu, jakie 13 maja odbyły się w każdej dzielnicy mieszkańcy otrzymali sadzonki roślin (krzewów, kwiatów, ziół) w zamian za przyniesione odpady: „elektrośmieci”, plastik, metal, papier, szkło, baterie.


[VIDEO] W 2020 r. na świecie będzie brakowało 1 mln programistów. Bootcampy to innowacyjny i ultraszybki sposób na rozpoczęcie pracy w branży

[VIDEO] W 2020 r. na świecie będzie brakowało 1 mln programistów. Bootcampy to innowacyjny i ultraszybki sposób na rozpoczęcie pracy w branży

2017-05-20 17:01:05

Z badania przeprowadzonego przez specjalistów z infoShare Academy wynika, że w 2020 roku na całym świecie będzie brakowało ok. 1 mln programistów. Zapotrzebowanie na pracowników z branży IT jest tak duże, że od paru lat można zaobserwować dynamiczny rozwój bootcampów, czyli szkół, w których prowadzi się szybkie, skondensowane kursy programowania.


Wizyta w Pałacu Prezydenckim na zakończenie gimnazjum

Wizyta w Pałacu Prezydenckim na zakończenie gimnazjum

2017-05-17 12:57:22

Uczniowie trzeciej klasy Gimnazjum nr 56 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” w Warszawie podczas zwiedzania Pałacu Prezydenckiego spotkali się z Panią Prezydentową.