Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Super urząd ds. ochrony danych osobowych a przedsiębiorcy

Super urząd ds. ochrony danych osobowych a przedsiębiorcy

W projekcie ustawy o ochronie danych osobowych został przewidziany nowy organ do spraw ochrony danych. Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) zastąpi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), który będzie miał znacznie szersze kompetencje niż jego poprzednik. Między innymi wydawane przez niego decyzje będą miały nadany z mocy ustawy rygor natychmiastowej wykonalności – wynika z projektu ustawy przedstawionego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

 

Dużo wątpliwości wśród przedsiębiorców w projekcie nowej ustawy o ochronie danych osobowych – która ma stanowić uzupełnienie krajowych regulacji w stosunku do europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – budzi rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezesa UODO, brak środków odwoławczych w odniesieniu do postanowień wydawanych przez niego w toku postępowania i wyłączenia przepisów dotyczących zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wszystkie te kwestie, zdaniem członków Konfederacji Lewiatan, składają się na stworzenie „super urzędu”, który będzie posiadał uprawnienia nieproporcjonalnie szerokie w odniesieniu do praw, jakie będą przysługiwały stronom – zarówno przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym. Tym samym ochronie danych osobowych przyznano walor najwyższego prawa spośród praw podstawowych zapominając i pozbawiając znaczenia zasad związanych z wolnością prowadzenia działalności gospodarczej czy prawa do dobrej administracji (każdy ma prawo do bycia wysłuchanym zanim zostaną podjęte indywidualne środki mogące negatywnie wpłynąć na jego sytuację) – mówi adw. Aleksandra Piotrowska, ekspert ds. ochrony danych, ODO 24.

Rygor natychmiastowej wykonalności


Nadanie decyzjom wydawanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych rygoru natychmiastowej wykonalności będzie pozycjonowało je jako wyjątkowe i podlegające wykonaniu natychmiastowemu, bez zbędnej zwłoki. Rygor nadaje się jedynie decyzjom od których służy odwołanie. Istotą rygoru natychmiastowej wykonalności jest bowiem to, aby w wyjątkowych sytuacjach nakazać wykonanie decyzji, choć zgodnie z ogólnymi zasadami nie powinna ona jeszcze wykonaniu podlegać, gdyż dopuszczalne jest wniesienie odwołania. Co więcej, rygor natychmiastowej wykonalności, powinien być nadawany jedynie w sytuacjach wielce szczególnych, gdzie w grę wchodzi ochrona życia lub zdrowia ludzkiego, zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami lub też z uwagi na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony – wyjaśnia adw. Aleksandra Piotrowska. Aktualnie decyzje GIODO nie są obarczone z mocy prawa takim rygorem, a ponadto GIODO co do zasady nie korzysta z przysługującego mu prawa nadawana takiego rygoru.

Brak zaskarżalności postanowień w ramach postępowania


Daleko idący optymizm przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji związany z potencjalną, przyszłą szybkością postępowań, która jest podawana jako jedna z przyczyn przyjętego rozwiązania, blokuje przedsiębiorcom możliwość przedstawienia w pełni swoich racji. Nie tylko nie daje oręża do zaskarżania postanowień, ale także, jak w art. 24 projektu ustawy, wyłącza jedną z podstawowych zasad prawa administracyjnego, tj. zasadę wysłuchania stron i czynnego udziału w postępowaniu. Jeżeli przewidywania przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji co do szybkości postępowania nie przełożą się na rzeczywistość, to stosując chociażby wspomniany art. 24, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie mógł całkowicie uniemożliwić prowadzenie działalności bez możliwości obrony przez przedsiębiorcę, ani nawet możliwości przedłożenia swoich racji z powodu wyłączenia art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego – mówi adw. Aleksandra Piotrowska z ODO 24.

Niespodziewane kontrole


Przedsiębiorcy zwracają także uwagę na wyłączenia przepisów dotyczących informowania o zamiarze wszczęcia kontroli przez nowy urząd. Aktualnie przedsiębiorcy, jak pokazuje praktyka, są zawiadamiani o kontrolach. Mają więc czas, aby uzupełnić niewielkie braki, ale przede wszystkim przygotować zasoby kadrowe do obsługi kontroli. Pamiętajmy, że każda kontrola wymusza dyspozycyjność niektórych pracowników, a co za tym idzie, konieczność zaangażowania na określony czas zespołu wskazanego przez przedsiębiorcę. Jeśli kontrole są zapowiedziane przedsiębiorca ma szansę zapewnić to, że w jej trakcie będą dostępne osoby zajmujące się określoną tematyką, będące w stanie udzielić szczegółowych odpowiedzi na pojawiające się pytania – wskazuje ekspert ODO 24.

Informacja za: triplepr.pl

Fot. GIODO


Komentarze

Podobne informacje

Polacy wypłacili z lokat najwięcej od 4 lat. Przy obecnym poziomie inflacji, lokaty bankowe przynoszą nam straty

Polacy wypłacili z lokat najwięcej od 4 lat. Przy obecnym poziomie inflacji, lokaty bankowe przynoszą nam straty

2017-05-25 13:35:18

Przy obecnym poziomie inflacji, lokaty bankowe w ujęciu realnym przynoszą nam straty. Nie powinno więc dziwić, że Polacy się do nich zniechęcają. Według najmowych danych NBP, w kwietniu wypłacili z nich prawie 4 mld zł. Expander zwraca uwagę, że to największy miesięczny spadek salda lokat od 4 lat.  Wskazuje również, że aby na lokacie nie tracić, jej oprocentowanie powinno być wyższe niż 2,47%.


Komisja Europejska docenia zaangażowanie Polski w budowę europejskiej gospodarki opartej na danych

Komisja Europejska docenia zaangażowanie Polski w budowę europejskiej gospodarki opartej na danych

2017-05-24 12:17:07

W swoim liście, skierowanym do Krzysztofa Szuberta, sekretarza stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za Jednolity Rynek Cyfrowy, podziękował za aktywną rolę Polski w procesie konsultacji komunikatu Komisji dotyczącego budowy europejskiej gospodarki opartej na danych (Building European Data Economy).


Nie warto być wiernym jednemu bankowi

Nie warto być wiernym jednemu bankowi

2017-05-20 18:10:18

Korzystanie z usług tylko jednego banku jest wygodne. Niestety taka wierność zwykle w ogóle się nie opłaca. Banki rozpieszczają ofertami i promocjami przede wszystkich nowych klientów. Tym starym zwykle każą płacić wyższe opłaty np. za konto, czy też naliczają niższe odsetki od lokat. Expander podpowiada kiedy warto zdradzić swój bank.


Franki i euro tanieją – czy warto przewalutować kredyt?

Franki i euro tanieją – czy warto przewalutować kredyt?

2017-05-18 09:02:28

Myśli o przewalutowaniu kredytów walutowych zwykle pojawiają się w sytuacji, gdy kurs mocno rośnie. Wtedy kredytobiorcy mają dość stresu związanego z ryzykiem walutowym i chcą się pozbyć kłopotu.


Średni dług seniora to 12,3 tys. zł

Średni dług seniora to 12,3 tys. zł

2017-05-17 13:40:15

Z danych KRD wynika, że polscy seniorzy toną w długach. Tylko w ciągu roku ich zadłużenie wzrosło o 40 proc. a sam dług sięga blisko 3 mld zł. 


Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 roku

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 roku

2017-05-15 11:20:16

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 0,7%, a towarów – o 0,1%). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.


Rata frankowiczów może być najniższa od czarnego czwartku w 2015 roku

Rata frankowiczów może być najniższa od czarnego czwartku w 2015 roku

2017-05-12 12:31:18

Kurs franka szwajcarskiego spadł do poziomu ok. 3,84 zł. Z wyliczeń Expandera wynika, że przy obecnym kursie rata będzie drugą najniższą od pamiętnego czarnego czwartku (15 stycznia 2015 r.).


W 2018 roku płaca minimalna pójdzie w górę

W 2018 roku płaca minimalna pójdzie w górę

2017-05-11 14:27:13

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna w tym tygodniu ruszają prace nad ustaleniem przyszłorocznego wynagrodzenia minimalnego.


Przedsiębiorco, popełniłeś błąd w rozliczeniu VAT-u? Sprawdź, co możesz z tym zrobić

Przedsiębiorco, popełniłeś błąd w rozliczeniu VAT-u? Sprawdź, co możesz z tym zrobić

2017-05-10 14:14:27

Polski system podatkowy liczy prawie 6 tys. stron maszynopisu ustaw i rozporządzeń, a rocznie nowelizowana jest około jedna trzecia z nich[1]. Zmiany przepisów mogą być szczególnie dotkliwe dla  firm jednoosobowych, które muszą do nich dopasowywać sposób i kwoty rozliczeń z fiskusem. Co, jeśli jednak złożone zeznanie podatkowe będzie błędne? Eksperci radzą, co zrobić w takim przypadku.


Autobusy, rowery, kajaki. Ponad 30 mln zł od marszałka dla Szczecina

Autobusy, rowery, kajaki. Ponad 30 mln zł od marszałka dla Szczecina

2017-05-08 06:38:14

Ponad 30 mln zł z RPO WZ 2014-2020 trafi do Gminy Miasto Szczecin. Fundusze pomogą w budowie w stolicy Pomorza Zachodniego nowego odcinka trasy rowerowej, powstaniu punktów postojowych dla kajaków na Jeziorze Dąbie Małe oraz w zakupie nowoczesnego taboru autobusowego. Umowy, na mocy których środki pomogą w realizacji inwestycji, podpisali w piątek, 5 maja 2017 roku marszałek Olgierd Geblewicz i prezydent Piotr Krzystek.