Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!

Ustawa rekrutacyjna. Jednolite zasady dla szkół i przedszkoli

Ustawa rekrutacyjna. Jednolite zasady dla szkół i przedszkoli

Jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół, korzystniejsza dla rodziców organizacja zajęć świetlicowych, zakaz proponowania szkołom korzyści przy wyborze podręczników – to jedne z najważniejszych zmian, które wprowadza projekt tzw. ustawy rekrutacyjnej.

 

Możliwe będzie także zatrudnianie w placówkach przedszkolnych osób mających przygotowanie specjalistyczne, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego, np. do prowadzenia zajęć dodatkowych (rytmiki, plastyki).

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący zasad rekrutacji m.in. do przedszkoli.

Do publicznych przedszkoli (i innych form wychowania przedszkolnego) w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców mieszkających w danej gminie. Jeżeli liczba dzieci będzie większa niż liczba wolnych miejsc - przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Pierwszeństwo będą miały dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa, a więc dzieci niepełnosprawne, dzieci niepełnosprawnego rodzica/rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą oraz dzieci rodziców samotnie wychowujących.

Na pozostałe miejsca dzieci będą przyjmowane zgodnie z dodatkowymi kryteriami określonymi przez gminę (nie więcej niż 6). Obligatoryjnie będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących zawodowo. Przewiduje się również, że samorząd będzie mógł brać pod uwagę kryterium dochodowe. Jeżeli po przyjęciu kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy w przedszkolu są nadal wolne miejsca, można – na wniosek rodziców – przyjąć dzieci zamieszkałe poza jej terenem, zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego w stosunku do dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

Wyeliminowaniu częstych obecnie praktyk będzie służyć zakaz skierowany do wydawców podręczników lub firm zajmujących się obrotem podręcznikami. Zakazane będzie oferowanie, obiecywanie czy udzielanie szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści (w sposób pośredni lub bezpośredni) w zamian za wybór określonego podręcznika.

Przedszkola będą mogły zatrudniać osoby do prowadzenia niektórych zajęć, np. rytmiki czy nauki obcego języka, pod warunkiem posiadania przez nie przygotowania specjalistycznego, bez wymogu przygotowania pedagogicznego.

Ponadto szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne będzie zobowiązana – na wniosek rodziców - zapewnić opiekę świetlicową tym uczniom, którzy pozostają w niej dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Zajęcia świetlicowe będą również organizowane dla tych uczniów, którzy ze względu na organizację dojazdu do szkoły (lub inne okoliczności) wymagają zapewnienia takiej opieki. Szkoły podstawowe będą mogły dodatkowo zatrudnić osoby w celu wspierania nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub do opieki świetlicowej. Osoby te powinny posiadać co najmniej kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.

Gminy będą zwracać koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej opiekunowi dziecka uczęszczającego do szkoły, do czasu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km.

 

KPRM

Fot. Fotolia.com


Komentarze

Podobne informacje

Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw

Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw

2016-10-24 08:44:18

W poniedziałek i wtorek, 24 i 25 października, w PKiN, odbędzie się 13. Ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. To największe w Polsce, coroczne wydarzenie związane z edukacją profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy wobec najmłodszych.


Pomoc nadeszła w ostatniej chwili

Pomoc nadeszła w ostatniej chwili

2016-10-24 08:14:58

Dzięki współpracy świętokrzyskich policjantów z Państwową Strażą Pożarną w sobotnie południe udało się odnaleźć 81- letnią kobietę, która zaginęła w piątek. Skrajnie wyczerpaną zaginioną mundurowi odnaleźli w kompleksie leśnym około dwóch kilometrów od domu.


Śląsk: 15-latek zdjęty z dachu! Schował się przed klasówką!

Śląsk: 15-latek zdjęty z dachu! Schował się przed klasówką!

2016-10-22 11:20:34

Policjanci z Czeladzi zostali wezwani na nietypową interwencję. Ze śliskiego dachu jednego z budynków bezpiecznie sprowadzili wystraszonego i zziębniętego 15-latka.


Wszystkich Świętych: Jak dojechać do stołecznych nekropolii?

Wszystkich Świętych: Jak dojechać do stołecznych nekropolii?

2016-10-21 19:40:20

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. W dniach 29–30 października oraz 1 listopada, w pobliżu warszawskich nekropolii priorytet będzie miała komunikacja miejska, ulice przy cmentarzach zostaną wyłączone z ruchu, a w ich pobliżu powstaną parkingi.


Bóg sam wystarcza. Arka Buraka pożegnał dziś Kościół, rodzice, rodzina, przyjaciele i ludzie Krzysztofa Rutkowskiego

Bóg sam wystarcza. Arka Buraka pożegnał dziś Kościół, rodzice, rodzina, przyjaciele i ludzie Krzysztofa Rutkowskiego

2016-10-20 15:40:52

23-latek spoczął dziś wśród strug deszczu na cmentarzu w Żorach. - Gdyby nie było nadziei na życie wieczne, modlitwa i wiara nie miałyby żadnego sensu - mówił nad trumną kapłan z kościoła świętego Filipa i Jakuba w Żorach.


Premier Beata Szydło: Dla rządu współpraca z Radą Dialogu Społecznego jest niezwykle istotna

Premier Beata Szydło: Dla rządu współpraca z Radą Dialogu Społecznego jest niezwykle istotna

2016-10-20 09:27:11

Minister Elżbieta Witek została powołana do składu Rady Dialogu Społecznego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Czas na to, żebyśmy przede wszystkim myśleli o wspieraniu polskich przedsiębiorców – stwierdziła premier Beata Szydło podczas uroczystości. Podkreślała, że wspólnym obowiązkiem rządu i Rady jest dbanie o polskich obywateli.


Zaginiona pod Poznaniem 14-letnia Marysia Byczkowska odnaleziona 400 km od domu

Zaginiona pod Poznaniem 14-letnia Marysia Byczkowska odnaleziona 400 km od domu

2016-10-19 07:22:43

Policja poinformowała, że Marysia Byczkowska odnalazła się cała i zdrowa. Dziewczyna zaginęła w Czerwonaku k. Poznania a odnalazła się w Sandomierzu!


Pogrzeb Arka Buraka w czwartek w Żorach

Pogrzeb Arka Buraka w czwartek w Żorach

2016-10-18 09:22:13

Zakończyły się czynności związane z sekcją zwłok 23-latka. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 12.00 w czwartek 20 października 2016 roku.


X Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

X Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

2016-10-18 09:18:56

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W tym roku będą to już X obchody. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. 


Pod Poznaniem zaginęła 14-letnia Marysia Byczkowska. Widziana była z zakapturzonym mężczyzną poznanym w internecie!

Pod Poznaniem zaginęła 14-letnia Marysia Byczkowska. Widziana była z zakapturzonym mężczyzną poznanym w internecie!

2016-10-18 07:40:12

Rodzice odchodzą od zmysłów a policja i znajomi przeszukują okolice Czerwonaka na północy od Poznania. To rejon gdzie została odnaleziona w lipcu Ewa Tylman.