Ustawa rekrutacyjna. Jednolite zasady dla szkół i przedszkoli

Ustawa rekrutacyjna. Jednolite zasady dla szkół i przedszkoli

Jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół, korzystniejsza dla rodziców organizacja zajęć świetlicowych, zakaz proponowania szkołom korzyści przy wyborze podręczników – to jedne z najważniejszych zmian, które wprowadza projekt tzw. ustawy rekrutacyjnej.

 

Możliwe będzie także zatrudnianie w placówkach przedszkolnych osób mających przygotowanie specjalistyczne, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego, np. do prowadzenia zajęć dodatkowych (rytmiki, plastyki).

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący zasad rekrutacji m.in. do przedszkoli.

Do publicznych przedszkoli (i innych form wychowania przedszkolnego) w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców mieszkających w danej gminie. Jeżeli liczba dzieci będzie większa niż liczba wolnych miejsc - przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Pierwszeństwo będą miały dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa, a więc dzieci niepełnosprawne, dzieci niepełnosprawnego rodzica/rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą oraz dzieci rodziców samotnie wychowujących.

Na pozostałe miejsca dzieci będą przyjmowane zgodnie z dodatkowymi kryteriami określonymi przez gminę (nie więcej niż 6). Obligatoryjnie będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących zawodowo. Przewiduje się również, że samorząd będzie mógł brać pod uwagę kryterium dochodowe. Jeżeli po przyjęciu kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy w przedszkolu są nadal wolne miejsca, można – na wniosek rodziców – przyjąć dzieci zamieszkałe poza jej terenem, zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego w stosunku do dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

Wyeliminowaniu częstych obecnie praktyk będzie służyć zakaz skierowany do wydawców podręczników lub firm zajmujących się obrotem podręcznikami. Zakazane będzie oferowanie, obiecywanie czy udzielanie szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści (w sposób pośredni lub bezpośredni) w zamian za wybór określonego podręcznika.

Przedszkola będą mogły zatrudniać osoby do prowadzenia niektórych zajęć, np. rytmiki czy nauki obcego języka, pod warunkiem posiadania przez nie przygotowania specjalistycznego, bez wymogu przygotowania pedagogicznego.

Ponadto szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne będzie zobowiązana – na wniosek rodziców - zapewnić opiekę świetlicową tym uczniom, którzy pozostają w niej dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Zajęcia świetlicowe będą również organizowane dla tych uczniów, którzy ze względu na organizację dojazdu do szkoły (lub inne okoliczności) wymagają zapewnienia takiej opieki. Szkoły podstawowe będą mogły dodatkowo zatrudnić osoby w celu wspierania nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub do opieki świetlicowej. Osoby te powinny posiadać co najmniej kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.

Gminy będą zwracać koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej opiekunowi dziecka uczęszczającego do szkoły, do czasu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km.

 

KPRM

Fot. Fotolia.com


Komentarze

Podobne informacje

Rozmowa premier Ewy Kopacz z szefem Parlamentu Europejskiego

Rozmowa premier Ewy Kopacz z szefem Parlamentu Europejskiego

2014-09-30 09:14:54

Z inicjatywy Martina Schulza, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, doszło do rozmowy telefonicznej z premier Ewą Kopacz.


Korki przed bramkami na autostradach mógłby rozładować elektroniczny system identyfikacji pojazdów

Korki przed bramkami na autostradach mógłby rozładować elektroniczny system identyfikacji pojazdów

2014-09-29 11:44:35

Zastosowany w Polsce system manualnego poboru opłat za korzystanie z autostrad uważany jest za niewydolny. Zdaniem Krzysztofa Króla, doradcy Prezydenta RP, rozwiązaniem sytuacji jest system elektronicznej identyfikacji pojazdów.


Charytatywny koncert dla Krzysztofa w Hotelu Aroma Stone***. Maja Plich w wyjątkowej kreacji Ewy i Piotra Krajewskich

Charytatywny koncert dla Krzysztofa w Hotelu Aroma Stone***. Maja Plich w wyjątkowej kreacji Ewy i Piotra Krajewskich

2014-09-28 13:00:11

W piątek w Sycowie Hotel Aroma Stone zorganizował koncert charytatywny a rzecz Krzysztofa Chwałka. "Walczymy o płuca dla Krzysztofa" - to temat przewodni wydarzenia, w którym udział wzięli również detektyw Krzysztof Rutkowski wraz ze swoją ukochaną Mają Plich.


Nowoczesne lądowisko warte ponad 2 miliony złotych. Liczy się każda minuta

Nowoczesne lądowisko warte ponad 2 miliony złotych. Liczy się każda minuta

2014-09-27 19:33:47

Nowoczesne lądowisko sanitarne na terenie szpitala wojewódzkiego w  Koszalinie zostało już wpisane do rejestru Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Trwają przygotowania do przyjmowania pacjentów drogą powietrzną na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).


Koszaliński rynek otworzą w listopadzie ?

Koszaliński rynek otworzą w listopadzie ?

2014-09-27 19:29:12

Do końca października wykonawca modernizacji Rynku Staromiejskiego ma zakończyć prace. Kara jaką zapłaci za opóźnienia może sięgać nawet 3 milionów złotych.


Zobacz nową warszawską Świętokrzyską

Zobacz nową warszawską Świętokrzyską

2014-09-27 19:24:02

Jeszcze trwają ostatnie prace na chodnikach ulic Świętokrzyskiej i Prostej, ale końcowy efekt jest już bardzo blisko. W przyszłym tygodniu piesi będą mogli spacerować po nowych trotuarach.


Grupa przestępcza z Krakowa rozbita! 14 osób zatrzymanych przez CBŚ

Grupa przestępcza z Krakowa rozbita! 14 osób zatrzymanych przez CBŚ

2014-09-27 19:10:28

Policjanci Centralnego Biura Śledczego z Krakowa rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się nielegalną produkcją oraz przemytem i dalszą dystrybucją hurtowych ilości papierosów, krajanki tytoniowej oraz alkoholu. Straty Skarbu Państwa spowodowane ich działalnością oszacowano na co najmniej 42 mln złotych.


Zatrzymani za napad na bank w Głuchołazach

Zatrzymani za napad na bank w Głuchołazach

2014-09-27 19:08:20

Kryminalni z Głuchołaz zatrzymali mężczyzn podejrzanych o rozbój w placówce bankowej w tym mieście. 39 i 35-latka sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące. Wobec trzeciego z mężczyzn prokurator zastosował policyjny dozór. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nyskiego. Grozi im do 12 lat więzienia.


Masowy wypadek komunikacyjny! 30 rannych - ćwiczenia

Masowy wypadek komunikacyjny! 30 rannych - ćwiczenia

2014-09-27 19:06:40

Zderzenie autobusu z 2 samochodami osobowymi i ponad 30 poszkodowanych - to bilans pozorowanego wypadku drogowego. Na miejscu pracowali policjanci, strażacy, lekarze i ratownicy medyczni z całej Polski. Właśnie tymi działaniami pozoracyjnymi zakończyły się wczoraj IV Manewry Służb Ratowniczych.


Rozwój zakontraktowany - 41 mld zł dla Śląska

Rozwój zakontraktowany - 41 mld zł dla Śląska

2014-09-25 22:50:05

Województwo Śląskie pierwszym regionem, który podpisał Kontrakt Terytorialny.