Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!

Ustawa rekrutacyjna. Jednolite zasady dla szkół i przedszkoli

Ustawa rekrutacyjna. Jednolite zasady dla szkół i przedszkoli

Jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół, korzystniejsza dla rodziców organizacja zajęć świetlicowych, zakaz proponowania szkołom korzyści przy wyborze podręczników – to jedne z najważniejszych zmian, które wprowadza projekt tzw. ustawy rekrutacyjnej.

 

Możliwe będzie także zatrudnianie w placówkach przedszkolnych osób mających przygotowanie specjalistyczne, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego, np. do prowadzenia zajęć dodatkowych (rytmiki, plastyki).

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący zasad rekrutacji m.in. do przedszkoli.

Do publicznych przedszkoli (i innych form wychowania przedszkolnego) w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców mieszkających w danej gminie. Jeżeli liczba dzieci będzie większa niż liczba wolnych miejsc - przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Pierwszeństwo będą miały dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa, a więc dzieci niepełnosprawne, dzieci niepełnosprawnego rodzica/rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą oraz dzieci rodziców samotnie wychowujących.

Na pozostałe miejsca dzieci będą przyjmowane zgodnie z dodatkowymi kryteriami określonymi przez gminę (nie więcej niż 6). Obligatoryjnie będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących zawodowo. Przewiduje się również, że samorząd będzie mógł brać pod uwagę kryterium dochodowe. Jeżeli po przyjęciu kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy w przedszkolu są nadal wolne miejsca, można – na wniosek rodziców – przyjąć dzieci zamieszkałe poza jej terenem, zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego w stosunku do dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

Wyeliminowaniu częstych obecnie praktyk będzie służyć zakaz skierowany do wydawców podręczników lub firm zajmujących się obrotem podręcznikami. Zakazane będzie oferowanie, obiecywanie czy udzielanie szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści (w sposób pośredni lub bezpośredni) w zamian za wybór określonego podręcznika.

Przedszkola będą mogły zatrudniać osoby do prowadzenia niektórych zajęć, np. rytmiki czy nauki obcego języka, pod warunkiem posiadania przez nie przygotowania specjalistycznego, bez wymogu przygotowania pedagogicznego.

Ponadto szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne będzie zobowiązana – na wniosek rodziców - zapewnić opiekę świetlicową tym uczniom, którzy pozostają w niej dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Zajęcia świetlicowe będą również organizowane dla tych uczniów, którzy ze względu na organizację dojazdu do szkoły (lub inne okoliczności) wymagają zapewnienia takiej opieki. Szkoły podstawowe będą mogły dodatkowo zatrudnić osoby w celu wspierania nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub do opieki świetlicowej. Osoby te powinny posiadać co najmniej kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.

Gminy będą zwracać koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej opiekunowi dziecka uczęszczającego do szkoły, do czasu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km.

 

KPRM

Fot. Fotolia.com


Komentarze

Podobne informacje

Koszalin: Kto zamordował bezdomnego?

Koszalin: Kto zamordował bezdomnego?

2015-11-29 11:05:38

 Po miesiącu od brutalnego morderstwa bezdomnego sprawca nadal nie został zatrzymany. Policja opublikowała jednak wizerunek potencjalnego sprawcy.


Napadł na trzy banki!

Napadł na trzy banki!

2015-11-29 10:55:02

Od kilku tygodni policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim pracowali nad sprawami napadów na placówki bankowe. Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego przedstawili 47- letniemu mieszkańcowi powiatu otwockiego zarzuty aż trzech rozbojów w bankach w Piotrkowie Trybunalskim i Pabianicach.


Ciało noworodka na wysypisku w Adamkach!

Ciało noworodka na wysypisku w Adamkach!

2015-11-27 19:21:50

Wczoraj wieczorem w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach znalezione zostało ciało noworodka. Dziecko znalazł pracownik sortowni na taśmie do segregacji odpadów. Policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.


Pomógł uciec osadzonym z więzienia w Grudziądzu

Pomógł uciec osadzonym z więzienia w Grudziądzu

2015-11-27 19:17:57

29-latek pomógł uciekinierom z grudziądzkiego więzienia. Został zatrzymany przez policjantów z Grudziądza i KWP w Bydgoszczy. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut pomocnictwa w samouwolnieniu z zakładu karnego. Sąd aresztował zatrzymanego na 2 miesiące.


Rutkowski: Czy dowód osobisty Ewy Tylman jest kluczem do rozwiązania zagadki jej zniknięcia?

Rutkowski: Czy dowód osobisty Ewy Tylman jest kluczem do rozwiązania zagadki jej zniknięcia?

2015-11-27 10:32:42

Nowe, przełomowe informacje pozyskali wczoraj agenci Krzysztofa Rutkowskiego na terenie Poznania. Możliwe rozwiązanie całej zagadki jej zniknięcia przekazali w oficjalnym piśmie wczoraj późnym wieczorem funkcjonariuszom policji.


Czy prokurator rejonowy w Zwoleniu Dariusz Brzeziński boi się użyć wykrywacza kłamstw, by wykryć przestępców? Po Rutkowskim do akcji wkraczają OMEGA-Kancelarie Prawne

Czy prokurator rejonowy w Zwoleniu Dariusz Brzeziński boi się użyć wykrywacza kłamstw, by wykryć przestępców? Po Rutkowskim do akcji wkraczają OMEGA-Kancelarie Prawne

2015-11-26 10:39:13

Czy prokurator Dariusz Brzeziński odważy się zbadać na wykrywaczu kłamstw Tadeusza Nowickiego, SLD-wskiego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Radomiu? Oraz sołtys wsi Sucha Beatę Warchoł, którzy wskazywani są jako osoby mogące uczestniczyć w aferze z podrobionymi podpisami?


Wyłudzali podatek VAT. Zatrzymanych ponad 100 osób

Wyłudzali podatek VAT. Zatrzymanych ponad 100 osób

2015-11-25 17:58:10

Policjanci CBŚP zatrzymali kolejnych oszustów ze zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT i praniem pieniędzy. W prowadzonym śledztwie do chwili obecnej zatrzymano już 107 osób.


Zatrzymania w 9 miastach! Produkowali bomby

Zatrzymania w 9 miastach! Produkowali bomby

2015-11-25 17:54:48

Działania na terenie 9 miast, 13 osób zatrzymanych, zabezpieczenie m.in. 220 kg substancji chemicznych, 3,5 kg materiałów wybuchowych, 2 kg czarnego prochu, a także broni i amunicji - to efekt realizacji policjantów CBŚP wymierzonej w osoby, które mogły wytwarzać materiały wybuchowe.


Podsumowanie działań Child Alert

Podsumowanie działań Child Alert

2015-11-25 17:53:46

Wczoraj Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP uruchomiło system Child Alert w związku z zaginięciem Fabiana Nadolskiego, 3 letniego chłopca mieszkającego w Radomiu. Mimo że wdrożony niezwłocznie alert do chwili obecnej nie przyniósł efektu w postaci odnalezienia chłopca, informacje zebrane przez Policję w czasie, kiedy system był aktywny, umożliwiły ustalenie wielu istotnych faktów w tej sprawie.


Tajemnicze zniknięcie młodej kobiety w Poznaniu! Krzysztof Rutkowski włącza się w poszukiwania!

Tajemnicze zniknięcie młodej kobiety w Poznaniu! Krzysztof Rutkowski włącza się w poszukiwania!

2015-11-25 17:47:53

W nocy z 22 na 23 listopada tego roku po godz. 3.00 rano zaginęła Ewa Magdalena Tylman. Dwudziestosześcio letnia dziewczyna spędziła wieczór z przyjaciółmi w klubie. Do działań poszukiwawczych włączył się Krzysztof Rutkowski, który o szczegółach zaginięcia poinformuje w czwartek dzienikarzy w Poznaniu.