Ustawa rekrutacyjna. Jednolite zasady dla szkół i przedszkoli

Ustawa rekrutacyjna. Jednolite zasady dla szkół i przedszkoli

Jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół, korzystniejsza dla rodziców organizacja zajęć świetlicowych, zakaz proponowania szkołom korzyści przy wyborze podręczników – to jedne z najważniejszych zmian, które wprowadza projekt tzw. ustawy rekrutacyjnej.

 

Możliwe będzie także zatrudnianie w placówkach przedszkolnych osób mających przygotowanie specjalistyczne, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego, np. do prowadzenia zajęć dodatkowych (rytmiki, plastyki).

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący zasad rekrutacji m.in. do przedszkoli.

Do publicznych przedszkoli (i innych form wychowania przedszkolnego) w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców mieszkających w danej gminie. Jeżeli liczba dzieci będzie większa niż liczba wolnych miejsc - przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Pierwszeństwo będą miały dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa, a więc dzieci niepełnosprawne, dzieci niepełnosprawnego rodzica/rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą oraz dzieci rodziców samotnie wychowujących.

Na pozostałe miejsca dzieci będą przyjmowane zgodnie z dodatkowymi kryteriami określonymi przez gminę (nie więcej niż 6). Obligatoryjnie będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących zawodowo. Przewiduje się również, że samorząd będzie mógł brać pod uwagę kryterium dochodowe. Jeżeli po przyjęciu kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy w przedszkolu są nadal wolne miejsca, można – na wniosek rodziców – przyjąć dzieci zamieszkałe poza jej terenem, zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego w stosunku do dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

Wyeliminowaniu częstych obecnie praktyk będzie służyć zakaz skierowany do wydawców podręczników lub firm zajmujących się obrotem podręcznikami. Zakazane będzie oferowanie, obiecywanie czy udzielanie szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści (w sposób pośredni lub bezpośredni) w zamian za wybór określonego podręcznika.

Przedszkola będą mogły zatrudniać osoby do prowadzenia niektórych zajęć, np. rytmiki czy nauki obcego języka, pod warunkiem posiadania przez nie przygotowania specjalistycznego, bez wymogu przygotowania pedagogicznego.

Ponadto szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne będzie zobowiązana – na wniosek rodziców - zapewnić opiekę świetlicową tym uczniom, którzy pozostają w niej dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Zajęcia świetlicowe będą również organizowane dla tych uczniów, którzy ze względu na organizację dojazdu do szkoły (lub inne okoliczności) wymagają zapewnienia takiej opieki. Szkoły podstawowe będą mogły dodatkowo zatrudnić osoby w celu wspierania nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub do opieki świetlicowej. Osoby te powinny posiadać co najmniej kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.

Gminy będą zwracać koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej opiekunowi dziecka uczęszczającego do szkoły, do czasu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km.

 

KPRM

Fot. Fotolia.com


Komentarze

Podobne informacje

Czy Wiktoria Cichocka została zamordowana przez kogoś znajomego?

Czy Wiktoria Cichocka została zamordowana przez kogoś znajomego?

2015-03-26 14:06:06

Według najnowszych hipotez śledczych, 15-letnia Witkoria Cichocka została zamordowana przez kogoś z bliskiego otoczenia. W dniu swojego zaginięcia dziewczyna kłóciła się z mężczyzną, którego najwyraźniej znała.


Jutro pogrzeb zamordowanej Wiktorii Cichockiej

Jutro pogrzeb zamordowanej Wiktorii Cichockiej

2015-03-26 12:20:49

Pogrzeb zamordowanej Wiktorii Cichockiej z Krapkowic odbędzie się w dniu jutrzejszym około godz. 12.30 w Biskupcu Pomorskim przy ulicy Kwiatowej. 


Trwają dyskusje o ograniczeniu ruchu w centrum miast. Potrzebne jednak inwestycje w komunikację publiczną

Trwają dyskusje o ograniczeniu ruchu w centrum miast. Potrzebne jednak inwestycje w komunikację publiczną

2015-03-25 13:23:35

Trwają dyskusje nad ograniczeniem ruchu samochodowego w centrach miast. Zdaniem ekspertów pomysł nie jest zły, jednak by zachęcić mieszkańców do rezygnacji z aut, potrzebne są duże inwestycji w komunikację publiczną.


Średnio 363 zł wyda polska rodzina na Święta Wielkanocne. Większy budżet planują mieszkańcy wsi

Średnio 363 zł wyda polska rodzina na Święta Wielkanocne. Większy budżet planują mieszkańcy wsi

2015-03-25 13:19:17

Na Wielkanoc wydamy mniej niż na grudniowe święta, ale aż trzy razy więcej niż w zwykły, nieświąteczny weekend. Średnio wielkanocne wydatki sięgną ok. 360 zł.


Marcin Sz. z Krapkowic zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Rutkowski się tego domagał na konferencji prasowej

Marcin Sz. z Krapkowic zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Rutkowski się tego domagał na konferencji prasowej

2015-03-24 22:18:09

Marcin Sz.- mężczyzna wskazany przez Krzysztofa Rutkowskiego jako jeden z prawdopodobnych zabójców Wiktorii Cichockiej z Krapkowic został w dniu wczorajszym przewieziony do szpitala psychiatrycznego.


Policjanci wymyślili zarzuty, sędzia dopowiedziała niewiarygodną historię i skazała biznesmenkę? Co się dzieje z Wymiarem Sprawiedliwości w Kłodzku?

Policjanci wymyślili zarzuty, sędzia dopowiedziała niewiarygodną historię i skazała biznesmenkę? Co się dzieje z Wymiarem Sprawiedliwości w Kłodzku?

2015-03-24 12:55:13

Sędzia Joanna Hajduk uznała wczoraj biznesmenkę  winną wykroczenia drogowego pod bankiem, gdzie opłacała podatki. W uzasadnieniu podała przykład zupełnie innego wykroczenia w tym miejscu, którego nie zgłosiła jako funkcjonariusz publiczny organom ścigania.


Rutkowski zorganizował błyskawiczną pomoc psychologiczną rodzicom zabitej Wiktorii Ciechockiej

Rutkowski zorganizował błyskawiczną pomoc psychologiczną rodzicom zabitej Wiktorii Ciechockiej

2015-03-24 10:52:05

Na wczorajszej konferencji prasowej rodzice 15-latki przyznali, że policja ani prokuratura nie otoczyła ich pomocą psychologiczną. Jeszcze wieczorem w ich domu pojawiły się dwie wyspecjalizowane w tym osoby, które o pomoc poprosił Krzysztof Rutkowski.


Wrocław będzie badał hałas i natężenie ruchu

Wrocław będzie badał hałas i natężenie ruchu

2015-03-24 09:41:52

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił właśnie przetarg na budowę systemu monitorującego natężenie ruchu, pogody i hałasu we Wrocławiu. W mieście powstanie 10 stacji, które przez całą dobę będą zbierać dane.


Wrocław: Ul. Włodkowica zamknięta przez około miesiąc

Wrocław: Ul. Włodkowica zamknięta przez około miesiąc

2015-03-24 09:38:46

Od wtorku 24 marca zamknięty będzie przejazd przez ul. Włodkowica. Związane jest to z budową przyłączy do pałacu Ballestremów.


Wpadł poszukiwany z policyjnej TOP Listy!

Wpadł poszukiwany z policyjnej TOP Listy!

2015-03-24 09:33:01

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP zs. w Radomiu zatrzymali kolejną osobę z listy TOP poszukiwanych na Mazowszu. Zatrzymany przez mazowieckich kryminalnych 53-latek był poszukiwany od roku 2008. Mężczyzna podejrzewany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, rozbój oraz handel narkotykami.