Ustawa rekrutacyjna. Jednolite zasady dla szkół i przedszkoli

Ustawa rekrutacyjna. Jednolite zasady dla szkół i przedszkoli

Jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół, korzystniejsza dla rodziców organizacja zajęć świetlicowych, zakaz proponowania szkołom korzyści przy wyborze podręczników – to jedne z najważniejszych zmian, które wprowadza projekt tzw. ustawy rekrutacyjnej.

 

Możliwe będzie także zatrudnianie w placówkach przedszkolnych osób mających przygotowanie specjalistyczne, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego, np. do prowadzenia zajęć dodatkowych (rytmiki, plastyki).

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący zasad rekrutacji m.in. do przedszkoli.

Do publicznych przedszkoli (i innych form wychowania przedszkolnego) w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców mieszkających w danej gminie. Jeżeli liczba dzieci będzie większa niż liczba wolnych miejsc - przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Pierwszeństwo będą miały dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa, a więc dzieci niepełnosprawne, dzieci niepełnosprawnego rodzica/rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą oraz dzieci rodziców samotnie wychowujących.

Na pozostałe miejsca dzieci będą przyjmowane zgodnie z dodatkowymi kryteriami określonymi przez gminę (nie więcej niż 6). Obligatoryjnie będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących zawodowo. Przewiduje się również, że samorząd będzie mógł brać pod uwagę kryterium dochodowe. Jeżeli po przyjęciu kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy w przedszkolu są nadal wolne miejsca, można – na wniosek rodziców – przyjąć dzieci zamieszkałe poza jej terenem, zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego w stosunku do dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

Wyeliminowaniu częstych obecnie praktyk będzie służyć zakaz skierowany do wydawców podręczników lub firm zajmujących się obrotem podręcznikami. Zakazane będzie oferowanie, obiecywanie czy udzielanie szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści (w sposób pośredni lub bezpośredni) w zamian za wybór określonego podręcznika.

Przedszkola będą mogły zatrudniać osoby do prowadzenia niektórych zajęć, np. rytmiki czy nauki obcego języka, pod warunkiem posiadania przez nie przygotowania specjalistycznego, bez wymogu przygotowania pedagogicznego.

Ponadto szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne będzie zobowiązana – na wniosek rodziców - zapewnić opiekę świetlicową tym uczniom, którzy pozostają w niej dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Zajęcia świetlicowe będą również organizowane dla tych uczniów, którzy ze względu na organizację dojazdu do szkoły (lub inne okoliczności) wymagają zapewnienia takiej opieki. Szkoły podstawowe będą mogły dodatkowo zatrudnić osoby w celu wspierania nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub do opieki świetlicowej. Osoby te powinny posiadać co najmniej kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.

Gminy będą zwracać koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej opiekunowi dziecka uczęszczającego do szkoły, do czasu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km.

 

KPRM

Fot. Fotolia.com


Komentarze

Podobne informacje

Policjanci uratowali 7-miesięczne dziecko – ojciec groził, że wyrzuci je przez okno

Policjanci uratowali 7-miesięczne dziecko – ojciec groził, że wyrzuci je przez okno

2015-03-02 16:17:08

Legniccy policjanci podjęli interwencję wobec mężczyzny, który siedząc na parapecie i trzymając w rękach synka groził, że go wyrzuci. Gdy jedni funkcjonariusze po wejściu do mieszkania rozmawiali z mężczyzną, inni by zapobiec tragedii, zabezpieczali miejsce na ulicy pod oknem.


Rutkowski: Czy Zelów leży w Europie? Szczegóły katastrofy ekologicznej i ekonomicznej dziś na konferencji prasowej

Rutkowski: Czy Zelów leży w Europie? Szczegóły katastrofy ekologicznej i ekonomicznej dziś na konferencji prasowej

2015-03-02 12:21:23

Dwa pożary (w 2012 i 2015r.) gaszone przez kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej oraz dwa o mniejszej skali, straty sięgające 50 milionów zł, poważne zagrożenie skażeniem środowiska – to efekt funkcjonowania dwóch firm, które, wspierane dotacjami unijnymi, prowadziły w Zelowie działalność w zakresie utylizacji odpadów i produkcji biopaliw.


Nowe dowody osobiste bez adresu zameldowania, informacji o kolorze oczu i wzroście

Nowe dowody osobiste bez adresu zameldowania, informacji o kolorze oczu i wzroście

2015-03-02 11:24:02

Od dziś polskie urzędy będą przyjmować wnioski o nowe dowody osobiste. Dokument będzie zawierać znacznie mniej informacji niż do tej pory.


Uroczystości w Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”

Uroczystości w Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”

2015-03-02 11:13:42

W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP uczestniczyli w uroczystościach w hołdzie żołnierzom podziemia antykomunistycznego.  


Skradziono autokar! Ludzie Rutkowskiego w akcji

Skradziono autokar! Ludzie Rutkowskiego w akcji

2015-03-02 09:02:01

26 stycznia skradziono autokar marki VOLVO. Do poszukiwań zaginionej maszyny włączyli się ludzie Krzysztofa Rutkowskiego.


Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

2015-02-28 13:08:11

W kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny odbyły się katowickie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”


Sprawdź, co nowego od 1 marca 2015!

Sprawdź, co nowego od 1 marca 2015!

2015-02-28 13:05:43

Śluby poza urzędem, nowy wzór dowodu osobistego, imiona obcego pochodzenia, akty stanu cywilnego i dowody osobiste w dowolnym urzędzie. To wszystko już od 1 marca 2015.


Zatrzymanie w sprawie zabójstwa 58-latki z Obornik

Zatrzymanie w sprawie zabójstwa 58-latki z Obornik

2015-02-28 13:02:26

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach w nocy 26 lutego odnaleźli zwłoki zaginionej 58-letniej mieszkanki Obornik. Podejrzenia policjantów i prokuratora oraz zgromadzony materiał dowodowy wskazują na możliwy udział jej męża w spowodowaniu śmierci kobiety. Od wyników sekcji zwłok zależy, jakie i kiedy usłyszy on zarzuty.


Zatrzymany za podpalenie przystani kajakowej w Opolu!

Zatrzymany za podpalenie przystani kajakowej w Opolu!

2015-02-28 13:01:06

Motorówki, kajaki, jacht motorowy to tylko niektóre z przedmiotów, jakie spłonęły w czasie pożaru przystani kajakowej w Opolu. Straty mogą wynosić ponad 300 tys. złotych. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali już 52-latka podejrzanego o ten czyn. Za takie przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.


Patriot24.net apeluje o wsparcie policyjnej akcji

Patriot24.net apeluje o wsparcie policyjnej akcji "Gdyby coś się stało - pamiętaj o moich dzieciach" (video)

2015-02-27 09:20:48

23 lutego 2015 roku ruszyła kampania społeczna „Bohaterowie” przygotowana przez Fundację Dorastaj z Nami. Jej celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na rolę służb mundurowych w Polsce i na kwestie odpowiedzialności społecznej za losy rodzin tych, którzy w swojej codziennej pracy narażają za nas życie.