Ustawa rekrutacyjna. Jednolite zasady dla szkół i przedszkoli

Ustawa rekrutacyjna. Jednolite zasady dla szkół i przedszkoli

Jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół, korzystniejsza dla rodziców organizacja zajęć świetlicowych, zakaz proponowania szkołom korzyści przy wyborze podręczników – to jedne z najważniejszych zmian, które wprowadza projekt tzw. ustawy rekrutacyjnej.

 

Możliwe będzie także zatrudnianie w placówkach przedszkolnych osób mających przygotowanie specjalistyczne, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego, np. do prowadzenia zajęć dodatkowych (rytmiki, plastyki).

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący zasad rekrutacji m.in. do przedszkoli.

Do publicznych przedszkoli (i innych form wychowania przedszkolnego) w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców mieszkających w danej gminie. Jeżeli liczba dzieci będzie większa niż liczba wolnych miejsc - przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Pierwszeństwo będą miały dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa, a więc dzieci niepełnosprawne, dzieci niepełnosprawnego rodzica/rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą oraz dzieci rodziców samotnie wychowujących.

Na pozostałe miejsca dzieci będą przyjmowane zgodnie z dodatkowymi kryteriami określonymi przez gminę (nie więcej niż 6). Obligatoryjnie będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących zawodowo. Przewiduje się również, że samorząd będzie mógł brać pod uwagę kryterium dochodowe. Jeżeli po przyjęciu kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy w przedszkolu są nadal wolne miejsca, można – na wniosek rodziców – przyjąć dzieci zamieszkałe poza jej terenem, zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego w stosunku do dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

Wyeliminowaniu częstych obecnie praktyk będzie służyć zakaz skierowany do wydawców podręczników lub firm zajmujących się obrotem podręcznikami. Zakazane będzie oferowanie, obiecywanie czy udzielanie szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści (w sposób pośredni lub bezpośredni) w zamian za wybór określonego podręcznika.

Przedszkola będą mogły zatrudniać osoby do prowadzenia niektórych zajęć, np. rytmiki czy nauki obcego języka, pod warunkiem posiadania przez nie przygotowania specjalistycznego, bez wymogu przygotowania pedagogicznego.

Ponadto szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne będzie zobowiązana – na wniosek rodziców - zapewnić opiekę świetlicową tym uczniom, którzy pozostają w niej dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Zajęcia świetlicowe będą również organizowane dla tych uczniów, którzy ze względu na organizację dojazdu do szkoły (lub inne okoliczności) wymagają zapewnienia takiej opieki. Szkoły podstawowe będą mogły dodatkowo zatrudnić osoby w celu wspierania nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub do opieki świetlicowej. Osoby te powinny posiadać co najmniej kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.

Gminy będą zwracać koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej opiekunowi dziecka uczęszczającego do szkoły, do czasu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km.

 

KPRM

Fot. Fotolia.com


Komentarze

Podobne informacje

Cisza wyborcza trwa do 22:30. Śmierć w lokalu wyborczym

Cisza wyborcza trwa do 22:30. Śmierć w lokalu wyborczym

2015-05-24 21:56:15

Z upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej, w związku z przedłużeniem tzw. ciszy wyborczej, obwodowe komisje wyborcze zobowiązane są do podania do wiadomości publicznej protokołów głosowania nie wcześniej niż o godz. 22.30 - informuje PKW.


Krzysztof Rutkowski oddał dziś swój głos na przyszłego prezydenta

Krzysztof Rutkowski oddał dziś swój głos na przyszłego prezydenta

2015-05-24 21:16:33

Tuż przed godziną 21 w lokalu wyborczym w Łodzi przy ulicy Kościuszki 54, Krzysztof Rutkowski oddał swój głos, w głosowaniu na jednego z dwóch kandydatów na Prezydenta RP.


Kolejni kreatywni już na swoim

Kolejni kreatywni już na swoim

2015-05-23 19:13:56

Zakończyła się XIII edycja akcji Urzędu Miasta Łodzi „Lokale dla kreatywnych", w których do wynajmu było 29 pomieszczeń użytkowych w centrum miasta.


Jedna z największych plantacji marihuany w kraju zlikwidowana! (FOTO)

Jedna z największych plantacji marihuany w kraju zlikwidowana! (FOTO)

2015-05-23 19:10:46

Budynek, w którym znajdowała się uprawa wyglądał jak warsztat samochodowy. Wszędzie leżały części samochodowe i stały auta, które czekały na swoją kolej do naprawy. Ale wnętrze warsztatu kryło niespodziankę. Gdy do środka weszli policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP zs. w Radomiu ubezpieczani przez antyterrorystów zastali kompleksowo przygotowaną plantację konopi indyjskich. 


Zaginieni - nie zapomniani

Zaginieni - nie zapomniani

2015-05-23 19:08:56

25 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Głównym celem tego Dnia jest zwrócenie uwagi na problem zaginionych dzieci. Chcemy także przypominać o potrzebie działań profilaktycznych. Ilość zaginięć dzieci może się obniżyć tylko w efekcie konsekwentnych i długofalowych działań realizowanych przez instytucje europejskie, agendy rządowe, szkoły, organizacje społeczne, policję.


Dyżurny Ostródzkiej policji uratował niemowlę !

Dyżurny Ostródzkiej policji uratował niemowlę !

2015-05-23 19:07:08

Szczęśliwie zakończyła się telefoniczna pomoc oficera dyżurnego, który odebrał zgłoszenie o duszącym się kilkunastodniowym niemowlęciu. Asp. Łukasz Sawko fachowo i spokojnie poinstruował mamę dziecka, jak ma udzielić pomocy. Dziecko odzyskało oddech.


Powrót neonu Teatru Syrena

Powrót neonu Teatru Syrena

2015-05-22 20:55:22

W piątek, 22 maja, o godz. 21.30 odbędzie się uroczyste rozświetlenie odtworzonego z lat 60. neonu Teatru Syrena. Teatr obchodzi w tym roku 70-lecie działalności i odsłonięcie neonu jest jednym z jego wydarzeń.


Kraków: Lider grupy oszustów bankowych zatrzymany

Kraków: Lider grupy oszustów bankowych zatrzymany

2015-05-22 20:54:24

Policjanci z I Komisariatu Policji w Krakowie zatrzymali lidera grupy trudniącej się oszustwami bankowymi. Jak wynika z ustaleń, 42-latek zajmował się nadzorem przepływu skradzionej z zagranicznych banków gotówki. Do tej pory w tej sprawie w ręce funkcjonariuszy wpadły trzy osoby trudniące się przestępczym procederem. Szacowana kwota wyłudzeń to ponad 2 mln złotych. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.  


Zamordował i okradł 78-latke

Zamordował i okradł 78-latke

2015-05-22 20:53:27

Sąd Rejonowy w Wołominie zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy wobec mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo mieszkanki Marek. 43-letniego Ireneusza K. zatrzymali policjanci wydziału kryminalnego wołomińskiej Komendy po tym, jak zadał śmiertelne ciosy 78-letniej kobiecie. Zatrzymanemu grozi kara nawet dożywotniego więzienia.  


Pod względem długości życia Polska jest w ogonie Europy

Pod względem długości życia Polska jest w ogonie Europy

2015-05-22 15:15:34

Stan zdrowia i długość życia Polaków powoli się poprawiają, jednak na tle Europy wypadamy słabo. Dużym zagrożeniem są choroby układu krążenia, które odpowiadają za 46 proc. zgonów.